ฉันรักวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวภา ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านทรายขาว จังหวัดชุมพร

วิทยาศาสตร์น่ารู้ คุณครูน่ารั