ฉันรักวิทยาศาสตร์

สุวภา ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านทรายขาว จังหวัดชุมพร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์น่ารู้ คุณครูน่ารั