อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ศุจีภรณ์ กลั่นสนิท

วก. บางแก้วฟ้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สารกึ่งตัวนำและไดโอด