เคมี ม.4

ทานเทพ กำลังเกื้อ

บ้านหนองงูเง่า

คำอธิบายชั้นเรียน