เรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารู้ ชั้น อนุบาล 2

ชนิยา ทรัพยาสาร

โรงเรียนวัดพระธาตุ

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกชื่อสัตว์เลี้ยงที่รู้จัก

บอกประเภทของสัตว์เลี้ยงได้

วาดภาพระบายสีสัตว์เลี้ยง

บอกชื่ออาหารของสัตว์เลี้ยงได้