เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ร่างกายของเรา อนุบาล 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลัดดาวัลย์ พันทรกิจ

โรงเรียนบ้านคลองดิน

ในร่างกายของเรามีอวัยวะต่างๆมากมาย อวัยวะภายนอกที่เด็กๆ ควรรู้จัก คือ ศีรษะ ผม ใบหน้า มือ เท้า ผิวหนัง และอื่นๆ