ร่างกายของเรา อนุบาล 3

ลัดดาวัลย์ พันทรกิจ

โรงเรียนบ้านคลองดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ในร่างกายของเรามีอวัยวะต่างๆมากมาย อวัยวะภายนอกที่เด็กๆ ควรรู้จัก คือ ศีรษะ ผม ใบหน้า มือ เท้า ผิวหนัง และอื่นๆ