ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

ณัฐกานต์ กาบุตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20039

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาใบความรู้ที่ครูมอบหมายให้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.