ชั้น ป.6

โชคชัย ดำศิริ

โรงเรียนบ้านทรายขาว

คำอธิบายชั้นเรียน