ผู้สอน
รุ่งทิวา อัมพวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ม.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20051

สถานศึกษา

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน