ชั้นเรียน ม.3

กฤษณา เรืองทองเมือง

คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ปี3 รหัส56

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาของม.3ในชั้นเรียนนี้ จะเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์