ชั้นเรียน ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาของม.3ในชั้นเรียนนี้ จะเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์