เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียน ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤษณา เรืองทองเมือง

คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ปี3 รหัส56

เนื้อหาของม.3ในชั้นเรียนนี้ จะเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์