การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

พรชัย ช่วยเอียด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20054

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.