ปี 1
ผู้สอน

นาย ไมตรี ริมทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปี 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2007

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.