ผู้สอน
ครู จักรพันธ์ สุขจริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กราฟฟิกและเทคโนโลยี ม.3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20087

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน

กราฟฟิกและเทคโนโลยี ม.3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559