ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.2 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว MEP


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20110

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ