เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์อิสลาม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่สมัยท่านคอลีฟะฮฺ อัลรอซีดีนทั้งสี่ท่าน รวมทั้งกิจกรรมการบริหารของท่านทั้งสี่