วิชาหลักการศรัทธา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาต้องเรียนอาทิตย์ละ 3 คาบ