เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1 ปี 59

ปรีดา ยะธิมา

โรงเรียนจักรคำคณาทร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1 ภาค 1/58