เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนความรัก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วุฒิชัย สุทธดุก

โรงเรียนบ้านทาป่าเปา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พอใจกับสิ่งที่มี ยินดีกับสิ่งที่ได้

ยอมรับกับสิ่งที่เสียไป เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เข้ามา