ห้องเรียนความรัก

วุฒิชัย สุทธดุก

โรงเรียนบ้านทาป่าเปา

คำอธิบายชั้นเรียน

พอใจกับสิ่งที่มี ยินดีกับสิ่งที่ได้

ยอมรับกับสิ่งที่เสียไป เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เข้ามา