ห้องเรียนความรัก

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

พอใจกับสิ่งที่มี ยินดีกับสิ่งที่ได้

ยอมรับกับสิ่งที่เสียไป เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เข้ามา