ชั้น 1/2

กษิดิศ นันทะเสน

โรงเรียนจักรคำคณาทร

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร