คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค23201)
ผู้สอน

ปราโมท เรณุมาร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค23201)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20231

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค23201)ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.