รูปร่างรูปทรง

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"