เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อมรรัตน์ ศิริตะงัน

โรงเรียนบ้านเกาะจำ จ.กระบี่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint

เรื่อง วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพนิ่งใน Microsoft PowerPoint