คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ เช่นช้าง สิงโต เสือ ลิง