ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

พนิดา อุปกรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20308

สถานศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

1. อธิบายเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ได้

2. เห็นความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ

3. มีทักษะในการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.