ผู้สอน
อุไรวรรณ ขุนพานเพิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เรื่องสัตว์ภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20322

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5


คำอธิบายชั้นเรียน

1.เด็กบอกชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษได้

2.เด็กทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษได้