ปวช. 2/2 คอ. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ เด็กๆๆ