โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (PKRU) #ภ.582
ผู้สอน

วรรัตน์ จงไกรจักร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (PKRU) #ภ.582

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20342

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับห้อง ภ.572


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.