คอมพิวเตอร์ ม.1 2559

ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต และการค้นคว้า