ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.2 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20366

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต และการค้นคว้า