เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.1 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป อุดรธานี เขต 4

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต และการค้นคว้า