ผู้สอน
ศิริเนตร อดทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20369

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน