ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส1/2คท(การโรงแรม)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20381

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการแจ้งการบ้านและการส่งการบ้าน