2901-2110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ 2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้่องต้น
ผู้สอน

ศักดิ์สิทธิ์ วงศ์ตรง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2901-2110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ 2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้่องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20424

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. มีความรู้ความเข้าใจในการสำรองและกู้คืนข้อมูล

4. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์

5. มีทักษะในการตรวจจับและกำจัดไวรัสด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส


6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

7. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา

8. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้


9. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.