homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4

ผู้สอน
นางสาว น้อมจิตร เฉลยไกร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2043

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ปีการศึกษษ 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)