พัฒนาเว็บไซต์ ปวส.2/2
ผู้สอน

นางสาว ธัญญรัตน์ ขันติยู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พัฒนาเว็บไซต์ ปวส.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20433

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.