มัธยมศึกษาปีที่ 2


ผู้สอน
พิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 2

Class ID
2046

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยพุน
คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)