มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนเข้าไปเรียนและทำกิจกรรม