ผู้สอน
จันทิรา เจือกโว้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Digital System and Design by Jantira


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20505

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

คริ คริ คริ