02-228-404 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม 2
ผู้สอน

ลักษมี วิทยา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
02-228-404 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20535

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนการทำการทดลอง และได้งานที่มีคุณภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.