ท31101

ผู้สอน
person
นางสาว อุฑาพร สุขวิบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ท31101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2054

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)