เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สนุกทำ สนุกคิด โครงงานวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา