ผู้สอน
พรรณภา พงษ์ไพฑูรย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

C Language


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20566

สถานศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ นักเรียนชั้น ม.5/1-5/4