เคมีอินทรีย์

พิกุลแก้ว แสงภักดี

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมีอินทรีย์ สารประกอบจากสิ่งมีชีวิต