ผู้สอน
นางสาว จิราพร บุญเหลือ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง21101 ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20582

สถานศึกษา

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง21101 ม.1