ม.2/2

ผู้สอน
นาย ชล มะลิงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
206

สถานศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องสอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)