เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.5 (คุณครูกาญจนา สีดารักษ์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กาญจนา สีดารักษ์

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

สร้างเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559