เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5681209 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางวิศวกรรม งานตะไบปรับผิว งานกลึง งานไส งานเชื่อมโลหะ และงานขึ้นรูปโลหะแผ่น