ผู้สอน
ภูเบศ มีนะโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

5681209 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20624

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางวิศวกรรม งานตะไบปรับผิว งานกลึง งานไส งานเชื่อมโลหะ และงานขึ้นรูปโลหะแผ่น