homescience 23201
personperson_add
science 23201

ผู้สอน
นาย ทองหล่อ ทองสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
science 23201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2063

สถานศึกษา
Vangnumkoaw School

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ช่วงชั้นที่ 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสุริยจักรวาล และส่วนที่เกี่ยวเข้องกับระบบสุริยจักรวาล เช่น เนบิวลา หรือท่ีเรียกง่ายๆ ว่า ศพหรือซากของดวงดาวท่ีตายแล้วแต่สามารถมองเห็นได้เพราะอยู่ข้างหน้าดาวฤกษ์ ทำให้แสงสะท้อนและทะลุผ่านออกมาได้ ส่วนที่แสงไม่สามารถทะลุผ่านมาได้จะมองเห็นเป็นเงาดำเนื่องจากเป็นวัตถุทึบแสง ซึ่งจะมีรูปร่างที่หลากหลาย  กาแลกซี่  ดาวฤกษื  ดาวเคราะ์ห์ และระบบสุริยจักรวาลทั้งหมด มีความจุของเนื้อหาทั้งหมด 4.5 เมกกะไบด์ เล่นด้วย Macormedia 7 มีภาพประกอบเนื้อหาเข้าใจง่าย ให้เสียงบรรยายทุกเนื้อหา เมื่อจบเนื้อหาแต่ละเรื่องจะมีแบบฝึกหัดให้ทำประกอบการเรียนรู้ แบบทดสอบและแบบฝึกหัดมีลักษณะคล้ายเกมที่มีการตอบสนองกับผู้เรียนด้วยเสียงและภาพเมื่อทำถูกหรือผิด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)