ผู้สอน
ธารทิพย์ หาวัตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20661

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน