ผู้สอน
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ฐว1/1MEP คอมพิวเตอร์ในงานเลขานุการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20748

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานเลขานุการ ฐานวิทยาศาสตร์