homeการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/1-2555
personperson_add
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/1-2555

ผู้สอน
person
นาย จำลอง มังคละมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/1-2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2077

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ ระดับ ปวส.2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)