homeการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/1-2555
person
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/1-2555

ผู้สอน
นาย จำลอง มังคละมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/1-2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2077

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ ระดับ ปวส.2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)