ผู้สอน
nop tha
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Febrile convulsion


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20773

สถานศึกษา

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

เพือให้นักเรียน สามารถอธิบายการชัก และ รักษาผู้ป่วยได้