ทดสอบ

ลัดดาวัลย์ บูรณวรศิลป์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฮาเฮ